Image

ROBERT LEWANDOWSKI AND FOOTBALL COACH

You know him as one of the best football players in the world. Meet him as a gamer.

A gamer who has asked himself while playing: what if I made a game myself? What it would look like? What should it include?

Robert's involvment sets us highest standards. We are aware of this high bar. However, we were fully aware of this challenge when we took it on. However, we were fully aware of this challenge when we took it on. Moreover, we feel Robert’s support in facing it.

Image

ROBERT LEWANDOWSKI A FOOTBALL COACH

Znacie go jako jednego z najlepszych piłkarzy świata. Poznajcie jako gracza.

Gracza, któremu właśnie podczas grania wpadło do głowy pytanie: a co gdyby samemu stworzyć grę? Jakby wyglądała? Co powinna mieć?

Zaangażowanie Roberta stanowić może dla was gwarancję poziomu gry. Nie ma takiej opcji, by Robert Lewandowski sygnował swoim imieniem i nazwiskiem grę, która nie będzie satysfakcjonować graczy. Zdajemy sobie sprawę z tej wysoko zawieszonej poprzeczki, ale to wyzwanie, które, po pierwsze, świadomie podjęliśmy. A po drugie, w którym czujemy wsparcie Roberta.

WHERE FOOTBALL MANAGAMENT MEETS RPG

Image

Football management games have always had a strong RPG element, even if it was not always visible at first glance.

Football player’s profile that includes his attributes? Clearly, it corresponds to an RPG character sheet. Wingman’s dribbling is like fighter’s strength. Central defender’s reception is similar to thief’s dexterity. Quarterback’s pass to wizard’s intelligence. An ability to perform an overhead kick is like a special ability that allows a hero to survive the toughest dangers.

We want to take this ever-present RPG element of the football management games to the next level.

How?

First, starting with the character of your coach. You can choose him from several classes available. Each of them has their own flavour that can influence gameplay in many ways, exactly like choosing a class in an RPG game determines your playstyle. We have chosen five basic classes for you.

GDZIE MENADŻER PIŁKARSKI SPOTYKA RPG

Image

Menadżery piłkarskie zawsze miały w sobie mocny pierwiastek RPG, który tylko czasem umykał na pierwszy rzut oka. 

Profil piłkarza, w nim opis atrybutów piłkarza? W jasny sposób koresponduje to z opisem postaci z RPG. Drybling skrzydłowego z siłą wojownika. odbiór stopera ze zręcznością złodzieja. podania rozgrywającego z inteligencja maga. Umiejętność wykonania przewrotki jest jak specjalna umiejętność bohatera, dzięki której w trudnej sytuacji wychodzi z opresji.

My chcemy wznieść ten istniejący od zawsze w menadżerach element RPG na wyższy poziom.

W jaki sposób?

Po pierwsze, wychodząc od postaci twojego trenera. Możesz wybrać go z kilku dostępnych klas. Każda z klas posiada własny charakter, który w wieloraki sposób wpływa na rozgrywkę, dokładnie tak, jak wybór klasy w grze RPG determinuje sposób grania. Wybraliśmy dla was pięć podstawowych klas:

Image
Image
Image

OLD SCHOOL

A coach who’s a bit from way back when, may know a bit less about scouting, analytics or newest tactics, but makes up for it with his ability to motivate the team and with his cunning rooted in experience

FOOTBALL LEGEND

Former football legend who has just moved to the coaching bench, he may not know everything about coaching itself yet, but he can make a difference in the arcade mode

FAN FAVOURITE

A coach who has little experience on the field or on the bench, but his past in the stands ensures that the fans will always stand behind him

Image
Image

ANALYTICS MASTER

A new wave coach, keeping up with newest trends. Master of analysis and scouting who can thoroughly read his rival and prepare a detailed tactical plan in response

TRAINING GURU

Football thinker and master of working with youngsters. With this coach, no talent will slip through your fingers, and the players will develop in harmony

Image

OLD SCHOOL

Trenera w stylu dawnych lat, który może trochę mniej zna się na skautingu, analityce czy nowościach taktycznych, ale nadrabia to umiejętnością zmotywowania swojej drużyny, a także sprytem płynącym z doświadczenia

Image

FOOTBALL LEGEND

Dawna legenda piłki schodząca właśnie na ławkę trenerską, może jeszcze nie wie wszystkiego o samym warsztacie szkoleniowym, ale może zrobić różnicę w trybach arcade

Image

FAN FAVOURITE

Szkoleniowiec, który nie ma za sobą doświadczenia na murawie czy wielu lat na ławce trenerskiej, ale przeszłość na trybunach sprawia, że kibice zawsze będą stać za nim murem

Image

ANALYTICS MASTER

Trener nowej fali, mistrz analiz, skautingu, potrafiący drobiazgowo przeczytać rywala i przygotować pod niego drobiazgowy plan taktyczny

Image

TRAINING GURU

Pod tym szkoleniowcem nie umknie ci żaden talent, a rozwój twoich piłkarzy będzie harmonijny

Are these all the classes in the game? We have chosen these, because they seem most interesting. But we have more ideas. We can spill that we were considering someone who can always find extra funds and is a master in transfer negotiations. However, we have decided that money is not the essence of football. But who knows, maybe this – or some other previously rejected character – will appear in the game.

Image

Of course, like every RPG, Football Coach gives you many paths to choose from. It depends on you how the coach will develop and which attribute scores will increase with each level. It is not set in stone, then, that a fan favourite cannot master tactics, and the expert in analysis won’t be able to explain to his players how to do rabona or set pieces. Football Coach gives you freedom of choice.

Each coach class, aside from its starting set of special skills has also its own skill tree, a concept familiar from many RPG games. You can find special abilities there, ready to use in various moments of the game. Some of them are related to the match – for instance, you may increase the concentration of your defence – while others might be useful when scouting for talents in the transfer market.

Czy to wszystkie klasy, które znajdą się w grze? Wybraliśmy te, bo wydają nam się najciekawsze. Ale mamy więcej pomysłów. Zdradzimy wam, że rozważaliśmy dodanie kogoś, kto zawsze jest w stanie znaleźć dodatkowe fundusze, dodatkowo jest mistrzem negocjacji transferowych. Wydało nam się, że pieniądze, mimo wszystko, nie są esencją futbolu. Ale kto wie, może jednak i taka - lub jedna z innych odrzuconych postaci - znajdzie się w grze.

Image

Oczywiście jak w każdym RPG, Football Coach pozostawia ci wiele ścieżek otwartych. Od ciebie zależy w jakim kierunku będzie się rozwijał trener, które atrybuty zwiększał po zdobytych poziomach. Nie jest więc powiedziane, że idol trybun nie zostanie mistrzem taktyki, a specjalista od analiz nie będzie w stanie wytłumaczyć zawodnikom, jak wykonywać stałe fragmenty raboną. Football Coach daje ci wolność wyboru.

Każda klasa menadżera, obok właściwych mu, obecnych od dnia pierwszego umiejętności specjalnych, ma też właściwe sobie drzewko umiejętności. W nim znajdą się zdolności specjalne, które możesz wykorzystać w różnych momentach rozgrywki. Niektóre dotyczą meczu - przykładowo, zwiększają koncentrację obrońców - inne mogą przydać się podczas szukania talentów na rynku transferowym.

Artifacts are another typical RPG element that will appear in Football Coach. We have compared what dribbling meansfor a wingman to what strength is for a fighter. Let’s extend the comparison: in Football Coach, instead of using a shield to increase armour, you can give your goalkeeper an artifact that will make him a master at playing like a false libero.

The artifacts will be represented through a universal card system. It’s convenient, because every aspect of the game can be expressed this way: after a victory, you can draw your reward from a few cards, but they can turn out to be an artifact that brings back all energy to your player in the middle of the match, a new player, one of special stands to collect, or a luxury car that increases your fame and prestige.

Image

You can buy or exchange the artifacts on the open market with other players. This market may be as interesting as the one where you buy footballers.

Kolejnym żelaznym elementem RPG, który pojawi się w Football Coach, są artefakty. Używaliśmy analogii dryblingu skrzydłowego do siły wojownika. Pociągnijmy tę metaforę - w Football Coach, zamiast przydzielanej wojownikowi tarczy, która poprawi jego obronę, dodasz bramkarzowi artefakt, który uczyni z niego mistrza gry jak fałszywy libero.

Artefakty będą przedstawione w formie uniwersalnego systemu kart. To o tyle wygodne, że każdy aspekt gry będzie mógł zostać w niej wyrażony: po wygranym meczu możesz mieć możliwość wylosowania nagrody z kilku kart, ale może się w niej kryć tak artefakt przywracający zawodnikowi pełnię energii w trakcie meczu, ale też nowy zawodnik, kolekcjonerska trybuna, podnoszący twój prestiż i medialną sławę luksusowy samochód. 

Image

Artefakty będziesz mógł też kupować - lub się nimi wymieniać - na otwartym rynku z innymi graczami. To może być rynek nie mniej ciekawy, niż ten z piłkarzami.

STRIKER MODE AND ARCADE ELEMENTS

Image

How many times have you been frustrated in football management games because your striker wasted everything?

You knew that you’d taken care of everything you could. That the team worked. The rival had been read. You had your enemy for breakfast tactically. But one key element escaped you:

Efficiency.

And you’ve lost because the rival scored in the only situation he had.

In Football Coach you can ultimately only blame yourself, because there is a STRIKER mode enabled by a card-artifact that allows you to play as your striker.

We are aware that adding arcade elements may be controversial for the orthodox fans of football management games. But we want to stress – it is still a management game, first and foremost. The STRIKER mode cannot be enabled more often than twice per game. Our experience shows that detailed tactical plans and the creator of set pieces remain much more lethal. The same goes for your skills on the transfer market. Not to mention the strong base such as great academy that raises regularly wonderkids to your prime.

Football Coach is definitely not an arcade game, but yes, we have decided that adding the element of this kind will be something you’ll appreciate when you test it. It’s a different kind of feeling than leading your team. After all, nothing tastes quite like the goal scored in the 90th minute.

Image

The minigame mode used by STRIKER will be used also during the training. Testing a set piece you’ve designed in the creator will allow you to understand its strong and weak sides better. There is no need to do that and you can leave the whole training process to the assistant. But a football practice is not only an opportunity to develop your team; it’s also a separate set of challenges that you can face. Remember that nothing limits you in the training, except for your engagement and time.

YOUR OWN HOME

Image

When do we begin to feel that a house is a home?

When we make it our own. When we change it the way we want, perfecting every tiniest details.

We want you to feel that Football Coach is your home. That the club you’ve created is really yours. That your players are your team, for better and worse. That your avatar is someone special. That’s why we give you an ability to customize basically everything you want.

WŁASNY DOM

Image

Kiedy zaczynamy czuć, że dane miejsce jest naszym domem?

Kiedy je tworzymy według własnego uznania. Zmieniamy tak, jak chcemy. Dbając o najmniejsze detale.

Chcemy, żebyś czuł się w Football Coach jak we własnym domu. Byś czuł, że stworzony przez ciebie klub jest naprawdę twoim klubem. Że twoi piłkarze to twoja ekipa na dobre i na złe. Że twój avatar to ktoś szczególny. Dlatego dajemy ci możliwość personalizacji praktycznie wszystkiego, czego zapragniesz.

Make your own club emblem. Choose your colours and the cut of your t-shirts. Give your coach and your players a unique appearance.

Play as much as you want in the stadium creator. Unlock stands and go crazy, because the only limits are imagination and your club’s budget. Your stadium can mix a wooden, pre-war stand with a ultra-modern one worthy of the World Cup finale. We are sure that seeing your team playing their matches on a stadium that has not been randomly generated, but built from scratch by you, will completely change the atmosphere.

Image

It will be the atmosphere of visiting your favourite team’s stadium, which you think of as your own.

Stadium is, of course, the most impressive creator option, but you can also design the whole infrastructure, with academy, research and medical facilities, as well as the stands for fans. Finally, you will be able to locate your base in one of many beautiful localizations. It can be placed in the middle of an European city, in Maracana, or even in Siberia.

Stwórz własny herb klubu. Wybierz barwy i krój koszulek. Daj swojemu trenerowi i piłkarzom niepowtarzalny wygląd.

Baw się do woli w kreatorze stadionu. Odblokowuj kolejne trybuny i twórz szalone obiekty, ogranicza cię tylko wyobraźnia i klubowy budżet. Możesz postawić stadion, w którym połączysz drewnianą, przedwojenną trybunę, z ultranowoczesną, godną finału mundialu. Jesteśmy pewni, że zobaczenie, jak twoi piłkarze grają swoje mecze nie na wygenerowanym, pozbawionym charakteru stadionie, ale na takim, na którym zadbałeś o każdy szczegół, będzie miało zupełnie inny klimat.

Image

Klimat wizyty na stadionie ulubionego klubu, który uznajesz za swój własny.

Stadion to oczywiście najbardziej efektowna opcja kreatora, ale możesz zaprojektować całą bazę infrastrukturalną, z akademią, obiektami badawczymi, medycznymi, czy też sklepikami przeznaczonymi dla kibiców. Na koniec będziesz mógł umieścić swoją bazę w jednej z wielu barwnych lokalizacji. Twoja baza może mieścić się w środku europejskiego miasta, może na Maracanie, ale może też na Syberii.

TRYB STRIKER I ELEMENTY ARCADE

Image

Ile razy, grając w menadżera piłkarskiego, doświadczałeś frustracji, bo twój napastnik wszystko marnował?

Wiedziałeś, że zadbałeś o wszystko o co mogłeś. Że drużyna działa. Rywal został przeczytany. Taktycznie zjadasz przeciwnika. Ale brakło jednego, kluczowego elementu:

Skuteczności. I przegrałeś, bo rywal trafił z jedynej sytuacji, jaką miał.

W Football Coach ostatecznie pretensje będziesz mógł mieć tylko do siebie, bo w uruchamianym kartą-artefaktem trybie STRIKER sam będziesz mógł się wcielić napastnika.

Zdajemy sobie sprawę, że dodanie elementów arcade może być dla niektórych ortodoksyjnych fanów menadżerów kontrowersją. Ale chcemy zaznaczyć - to wciąż przede wszystkim menadżer. W tryb STRIKER można wejść maksymalnie dwukrotnie na mecz. Według naszego doświadczenia, znacznie bardziej zabójcze pozostają drobiazgowo przygotowane plany taktyczne, kreator stałych fragmentów gry. Biegłość na rynku transferowym. Nie mówiąc o mocnym zapleczu w postaci topowej akademii, która regularnie wychowuje twojej pierwszej jedenastce wonderkidy.

Football Coach to na pewno nie zręcznościówka, ale tak, uznaliśmy, że dodanie elementów arcade jest czymś, co docenicie, gdy to przetestujecie. To inny rodzaj emocji, niż prowadzenie drużyny. W końcu nic nie smakuje tak, jak gol strzelony w dziewięćdziesiątej minucie.

Image

Sam tryb minigry, w jakim rozwiązany będzie Striker, wykorzystany będzie także przy treningach. Przetestowanie choćby stałego fragmentu gry, który zaprojektowałeś w kreatorze, pozwoli ci lepiej poznać jego dobre i słabe strony. Nie ma przymusu, możesz zostawić cały proces treningowy asystentowi. Ale treningi to nie tylko możliwość rozwoju twojego klubu: to też osobna pula wyzwań, w której możesz się sprawdzić. Pamiętaj też, że w treningu nie ogranicza cię nic, poza zaangażowaniem i własnym czasem.

GAME MODES

Image

Play one match daily? Or play all day?

Perhaps you would rather choose and play the way you want?

Having analysed the football management games market, we were surprised by how many of them force you to play in a particular way. The number of matches is frequently timegated, often severely, for instance letting you play only one league match a day. We think that it’s the player who should decide. It’s up to them whether they want to pull an all-nighter, playing fifty matches while drinking two jars of coffee, or relax and play one match a week while wearing a tie to mark the occasion.

TRYBY GRY

Image

Grać jeden mecz dziennie? Czy grać cały dzień? 

A może wolałbyś wybrać sam i grać tak, jak chcesz?

Przy analizie rynku menadżerów piłkarskich online, zaskoczyło nas jak wiele z nich narzuca ci sposób rozgrywki. Liczba meczów jest często ściśle wyznaczana, często skąpo, na przykład jeden ligowy mecz dziennie. My wychodzimy z założenia, że gracz sam powinien decydować. Decydować, czy ma ochotę zarwać noc. Rozegrać pięćdziesiąt meczów z kolei pod dwa dzbanki kawy. Czy też dla relaksu, w charakterze święta, rozegrać jeden mecz tygodniowo - oczywiście pod krawatem.

Football Coach leaves a variety of game modes at your disposal, allowing you to adjust the gameplay to your requirements and playstyle.

Football Coach will connect you to the pyramid of league games where you will face opponents of matching skill. If you have little time to play, you can stop at this, adding some variety with cup matches.

But if you want to be an intense player and climb up the career ladder quickly, you can play as much as you want. LOBBY is always at your disposal, and it’s always full of players against whom you can test your team and your tactics. You can challenge a rival who’s theoretically much stronger, and then make up for the difference with clever set pieces and a smart tactical plan.

We will also give you tools to organize tournaments. You will decide on the number of players. The system and the schedule. The entrance fee and the rewards. Finally, the rules. Will you go for a sixteen-team tournament like old Euro, which starts with a group phase? Or perhaps an old-school ladder where – to make things more interesting – a match ends when someone scores the first goal? Or maybe you give the players more time to let them get going, and decide you need to win at least three matches to enter the next phase? Aside from the tournaments you prepare yourselves, we will also make them for you, with their unique rewards such as seasonal artifacts.

We see much promise in clan games, too. Found your own clan, invite your friends or recruit players. Victories in clan games will be especially well rewarded, so they’re worth the effort.

Image

You’re about to ask: what about Single Player? We won’t pretend – Football Coach is a multiplayer game focused on online competition. But indeed, if you’re cut off the web, or simply want something different for a change, Single Player will be waiting for you. There is, for instance, a campaign that will make your team face a sequence of challenges. We’re not hiding the fact that we’re planning more for you here, as well – what if your team was suddenly transported into the 70s, with their atmosphere, field rules, and even football stars from those days to beat? We guarantee that, while Single Player may not be the heart of the game, it will still always offer something interesting to do. We’re planning seasonal challenges or ones based on what’s going on in football currently. It is also going to offer unique artifacts that cannot be gained anywhere else.

W Football Coach do twojej dyspozycji oddany jest szereg różnorakich trybów i sposobów gry, pozwalających dostosować rozgrywkę do twoich wymagań i stylu grania.

Football Coach dołączy cię do piramidy rozgrywek ligowych, w których będziesz mierzył się z porównywalnymi do siebie przeciwnikami. Jeśli masz mało czasu na grę - możesz poprzestać na tych rozgrywkach, urozmaiconych meczami pucharowymi.

Ale jeśli chcesz grać intensywnie i szybko wspinać się po szczeblach kariery, możesz grać ile chcesz. Do twojej dyspozycji oddane jest LOBBY, zawsze zapełnione graczami, przeciw którym będziesz mógł testować swoich zawodników i plany taktyczne. Możesz wyzwać na pojedynek rywala, który teoretycznie będzie dużo lepszy od ciebie, a potem zniwelować różnicę w umiejętnościach sprytnymi stałymi fragmentami gry, a także mądrym planem taktycznym.

Oddamy ci też narzędzia do tworzenia turniejów. Sam zaplanujesz ilu będzie miał uczestników. Jaki będzie system i terminarz. Jakie wpisowe, a także podział nagród. Wreszcie jakie zasady. Postawisz na format w stylu dawnego, szesnastozespołowego Euro, a więc najpierw faza grupowa? A może klasyczna drabinka, aby było ciekawiej - mecze do pierwszego strzelonego gola? Czy jednak dajesz uczestnikom się rozpędzić, i przejście do kolejnej fazy to konieczność wygrania przynajmniej trzech meczów? Poza tworzonymi przez was turniejami, sami będziemy przygotowywać dla was własne, o wyjątkowych nagrodach, na przykład sezonowych artefaktach.

Wiele obiecujemy sobie też po rozgrywce klanowej. Stwórz własny klan, do którego zaprosisz przyjaciół, albo zwerbuj graczy w LOBBY. Zwycięstwa w rozgrywce klanowej będą wyjątkowo doceniane, więc warto o nie powalczyć.

Image

Spytacie: a co z Single Player? Nie będziemy udawać - Football Coach to gra multiplayer, nastawiona zdecydowanie na rywalizację online. Ale owszem, jeśli będziecie odcięci od sieci, lub będziecie po prostu chcieli odmiany, Single Player także będzie na was czekać. To choćby kampania, w której twoja drużyna będzie stawała przed szeregiem wyzwań. Nie ukrywamy, tu również planujemy dla was coś więcej - a co gdyby twój zespół został nagle rzucony w futbol lat siedemdziesiątych, z jego klimatem, regułami boiskowymi, a nawet gwiazdami futbolu tamtych lat do pokonania? Gwarantujemy, że Single Player, jakkolwiek nie będzie sercem gry, tak będzie miał dla was zawsze do zaproponowania coś intrygującego - planujemy wyzwania sezonowe, czy też wyzwania podyktowane tym, co aktualnie dzieje się w piłce. Tu także będą do wygrania artefakty unikalne, nie do zdobycia w inny sposób.

MATCH MANAGEMENT

Image

A match in Football Coach will be based on advanced AI an 3D graphics. The view is similar to other best football management games, so every player should feel at home quickly.

What’s new is a broader variety of management options. Aside from the classic ones, such as changing tactics, switching players or trying a different set piece, you still have the ability to use three artifactcards chosen before the match. They can increase your morale, improve your player’s stamina or turn on the STRIKER mode, allowing you to finish the action yourself.

ZARZĄDZANIE MECZEM

Image

Mecz w Football Coach opierać się będzie na zaawansowanej SI, a także grafice 3D. Widok nawiązuje do innych topowych menadżerów piłkarskich, więc każdy gracz powinien szybko się w nim odnaleźć. 

To, co jest jednak nowatorskie, to większa gama możliwości zarządzania meczem. Obok klasycznych, a więc zmiany taktyki, zrobienia roszad personalnych, czy też wypróbowania innego planu stałego fragmentu gry, masz też możliwość wykorzystania trzech wybranych przed meczem kart-artefaktów. Dzięki nim podniesiesz morale. Poprawisz kondycję zawodnika. Albo wejdziesz w tryb STRIKER, samemu kontrolując wykończenie jednej z akcji.

SCOUTING, TRANSFERS AND ANALYSTS

Image

Football is changing all the time. Every year more and more depends on whether you are able to read the enemy. Years ago, it was a treat to get a tape with a record of your rival – today every action is analysed and divided into tens of statistics in professional programs. Many advanced statistics enter football jargon, for instance xG factor – “expected goals”.

We are aware of that, so analysis and scouting will be an important element of the game. Think how you can change your tactical plan knowing beforehand not only what positioning does your rival prefer, but also which defender has biggest troubles with playing defensively. Think how much more knowledge about the rival can be gained by accessing his heatmaps for the last matches or browsing his most-used routine set pieces?

SKAUTING, TRANSFERY I ANALITYCY

Image

Futbol nieustannie się zmienia. Z każdym rokiem coraz więcej zależy od tego, czy jesteś w stanie przeczytać przeciwnika. Lata temu luksusem było dotarcie do taśmy z nagraniem rywala - dzisiaj każda akcja jest analizowana, rozbijana na dziesiątki statystyk w profesjonalnych programach. Wiele z zaawansowanych statystyk wchodzi do żargonu piłkarskiego, by wspomnieć choćby o współczynniku xG - "expected goals".

Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego istotną częścią gry będzie analiza i skauting. Pomyśl, jak możesz zmienić swój plan taktyczny, wiedząc przed meczem nie tylko jakie ustawienie preferuje rywal, ale także który z obrońców ma największe problemy z grą obronną, a nawet wyprowadzeniem piłki? Pomyśl ile więcej wiedzy o rywalu może dać ci dostęp do jego heatmap z ostatnich meczów? Przegląd najczęściej wykorzystywanych przez rywala rutyn stałych fragmentów?

PRIVATE LIFE

Image

Buying a good striker is fun. But what about buying a new car? You can earn money in the tournaments. But you can also draw attention of the sponsors with the colourful personality of your manager.

We’ll admit it – the belief that the manager’s private life might enrich Football Coach and give it a component not to be found in any other game was born out of listening to your opinions, meaning the community of fans playing this type of games. It might come as a surprise, but in all genre analyses a common question was: why in the pursuit of simulation the private life of the manager remains completely ignored? We can only imagine how it can impact the life of the club, and in most cases we just won’t find out, because everyone protects their privacy.

ŻYCIE PRYWATNE

Image

Kupienie dobrego napastnika to frajda. Ale co z kupieniem nowego samochodu? Można zarobić pieniądze w turniejach. Ale można też zwrócić uwagę sponsorów wyrazistą osobowością menadżera.

Przyznamy się - wiara, że życie prywatne menadżera może wzbogacić Football Coacha i dać coś, czego nie znajdziesz w innej grze, narodziła się po wsłuchiwaniu się w wasze opinie. W wasze, czyli społeczność grających w tego typu gry. Dla wielu może być to zaskoczeniem, ale przy wszelkich analizach gatunku, często zgłaszaliście pytanie: dlaczego w pędzie za symulacją, całkowicie ignorowana jest strona życia prywatnego menadżera? Jak potrafi być istotna dla życia klubu, często możemy tylko sobie wyobrażać, a w większości przypadków po prostu się nie dowiemy, bo każdy chroni swoją prywatność.

What is the private life supposed to mean in Football Coach? It’s the ability to go crazy not only on the transfer market, but also buying real estate, cars or gadgets. It will also be important to build a relationship – with fans, officials, sponsors, or the media, but not only that. You can also take a break from the noise of football and play one of the minigames with other players – for instance, a game of poker.

Image

We are also aware that some fans did not want this type of development in football management games. It’s alright, Football Coach gives you options. It extends a hand instead of putting a gun to your head. Remember that almost every option can be “muted” and you needn’t take care of it, be it the previously mentioned training or private life. Nevertheless, we promise that we work on each option long enough to make it simply interesting – it’s worth giving it a chance.

FANS

Image

Ask yourselves: what is the role of the fans in the life of a football team and what is their role for the virtual club?

The market of football video games is very strong and many elements are simulated in details. In the past, the player was described only by their physical fitness understood as condition, but today morale or team’s chemistry are a norm. This is why we were surprised that, while the simulation of football world is getting more and more detailed, the fans are still that much neglected.

Because ask yourselves once again: what football game pays attention to the role of the fans?

They are merely passive viewers. And in everyday life they are simply so much more. Every football player we’ve talked with confirmed that the atmosphere created by the fans makes a difference. They can lift their players, they can make the rival’s legs weak from fear. There is no football player that doesn’t feel additional adrenaline while playing for the first time by The Kop. Yet, in games, the fans are merely a line of numbers multiplied by the ticket price and added to the budget.

Take away everything else from football and it will survive.

Take away the fans and it will die immediately.

In Football Coach, we’re going to give back fans what always belonged to them: impact on the game. Because full stadium means much more, than just money from tickets.

One of the dedicated manager classes definitely will be rooted in fans’ support. We can reveal that his ability tree includes a skill that makes your team gain morale after your opponent scores thanks to your fans’ chants. A set of artifact cards will also be dedicated to the stands. Managing the relationship with fans will also significantly influence your team. With a fanatical support of the fans you can count on your stadium being your rival’s bane, and you can feel that it is your club’s home. We have also paid attention to such visual elements as the ability to design your team’s scarf – later you will see it as a symbol in the hands of thousands of fans.

What will you feel when your fans will chant about you? What if they will demand your head?

Co życie prywatne w Football Coach ma konkretnie oznaczać? Możliwość poszalenia na rynku nie tylko transferowym, ale też nieruchomości, samochodów, gadżetów. Ważne będzie też budowanie relacji - z kibicami, z działaczami, ze sponsorami, z mediami, ale nie tylko. W ramach wytchnienia możesz też oderwać się od zgiełku piłki i zagrać w jedną z minigier z innymi graczami - choćby w partyjkę pokera.

Image

Zdajemy sobie zarazem sprawę, że są też ci, którzy akurat na takie rozwinięcie menadżerów piłkarskich nie czekali. W porządku, Football Coach daje ci opcje. Podaje rękę, a nie przykłada pistolet do skroni. Pamiętaj, że prawie każdą opcję możesz "wyciszyć" i się nią nie zajmować, jest tak ze wspomnianym już treningiem, tak samo i z życiem prywatnym. Niemniej obiecujemy, że nad każdą opcją siedzimy na tyle długo, by była po prostu interesująca - warto dać jej szansę.

feedback
Please check plugin setting correctly to set the content/module source.